Przejdź do treści
32-731 Żegocina 473
poniedziałek-piątek: 7:00-18:00 sobota: 7:00-13:00

Testy SARS COV-2 koronawirus

14 stycznia 2022

Test antygenowy

Kiedy i w jakim celu wykonujemy test antygenowy ?

Wykrywanie antygenu wirusa SARS-CoV-2 w próbkach pobranych z nosogardzieli  ma na celu potwierdzenie obecności aktywnego koronawirusa.

Test antygenowy znajduje zastosowanie we wczesnej fazie infekcji. Jego czułość jest najwyższa w okresie intensywnego namnażania wirusa w nosogardzieli, czyli na kilka dni przed wystąpieniem objawów chorobowych i w trakcie objawów do 5-7 dni od ich pojawienia.

Wykonanie badania jest wskazane w przypadku:

  • osób z objawami, które mogą wskazywać na chorobę COVID-19
  • osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR,
  • osób szczególnie narażonych w celu wykluczenia kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 (np. w zakładach pracy, internatach, ekipy sportowe itp.)

Przygotowanie do badania

Zaleca się aby badanie przeprowadzać przed porannym szczotkowaniem zębów, na czczo, wykluczając również picie jakichkolwiek płynów i zażycie leków. W ciągu dnia test może być przeprowadzony co najmniej 30 minut po jedzeniu, piciu lub paleniu papierosów.

Wymaz z nosogardzieli pobierany jest za pomocą specjalnej, cienkiej wymazówki przez personel laboratorium.

Charakterystyka badania

Próbką do badania jest wymaz z nosogardzieli  pacjenta. Z pozyskanego materiału wykonywany jest test immunochromatograficzny, w którym wykrywane jest białko nukleokapsydu, charakterystyczne dla wirusa SARS-CoV-2. Obecność tego białka oznacza wynik dodatni.

Test posiada certyfikat CE i jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego jako pomoc w diagnozie COVID-19.

  • wynik dodatni testu z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na aktywne zakażenie wirusem SARS-CoV-2
    i wysoką zakaźność pacjenta,
  • wynik ujemny testu należy interpretować w połączeniu z objawami oraz wywiadem epidemiologicznym.

Testy antygenowe, które są wykonywane u pacjentów objawowych, są taką samą podstawą potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jak testy genetyczne PCR.

Test PCR

Kiedy i w jakim celu wykonujemy test PCR?

Badanie wykonuje się w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa SASR-CoV-2 metodą RT-PCR.
Przygotowanie do badania

3 godziny przed badaniem zaleca się powstrzymać od przyjmowania płynów, jedzenia, leków, mycia zębów oraz palenia papierosów.

Charakterystyka badania

Charakterystyka badania – test wykonuje się pobierając materiał z nosogardzieli pacjenta, przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonej wymazówki. W tak pobranym wymazie poszukuje się genów charakterystycznych dla koronawirusów (gen E), oraz genów charakterystycznych dla wirusa SARS-CoV-2 (RdRP, N lub ORF).

UWAGA:

W przypadku wykrycia materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w próbce pacjenta, istnieje możliwość potwierdzenia lub wykluczenia w uzyskanym materiale mutacji charakterystycznych dla wariantu DELTA. W tym celu należy skontaktować się z infolinią COVID-19 tel. 22 349 11 97 w czasie nie dłuższym niż 48 h od uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Badania wykonujemy w Punkcie Pobrań o podwyższonym reżimie sanitarnym.
Na badanie możesz umówić się telefonicznie.

„Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 367), każdy wynik PCR oraz antygenu w kierunku SARS-CoV-2 jest raportowany do systemu EWP.”